PRATİK BİLGİLER

 2019-2018 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Dışındaki Gelirler İçin)
2019 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Dışındaki Gelirler İçin)
18.000 TL'ye kadar15%
40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası20%
98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlası27%
98.000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si için 22.760 TL, fazlası oranında vergilendirilir35%

 

2018 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Dışındaki Gelirler İçin)
14.800 TL'ye kadar15%
34.000 TL'nin 13.000 TL'si için 2.220 TL, fazlası20%
80.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL, fazlası27%
80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 18.480 TL, fazlası oranında vergilendirilir35%
 2019-2018 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Gelirleri İçin)
2019 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Gelirleri İçin)
18.000TL'ye kadar15%
40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası20%
148.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, fazlası27%
148.000 TL'den fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL, fazlası oranında vergilendirilir35%

 

2018 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Gelirleri İçin)
14.800 TL'ye kadar15%
34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası20%
120.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL, fazlası27%
120.000 TL'den fazlasının 120.000 TL'si için 29.280 TL, fazlası oranında vergilendirilir35%
 
 YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI

 

 YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI
Yıllarİlgili VUK Genel TebliğiYeniden Değerleme Oranı (%)
2018503 Sıra No.lu VUK GT23,73
2017484 Sıra No.lu VUK GT14,47
2016474 Sıra No.lu VUK GT3,83
2015457 Sıra No.lu VUK GT5,58
2014441 Sıra No.lu VUK GT10,11
2013430 Sıra No.lu VUK GT3,93
2012419 Sıra No.lu VUK GT7,80
2011410 Sıra No.lu VUK GT10,26

 

 GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE UYGULANAN YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI

2018 YILI GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE UYGULANACAK

YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI

DÖNEMLER

YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI (%)

  I.Geçici Vergi Dönemi (OCAK-MART)

% 4,54

 II.Geçici Vergi Dönemi (OCAK-HAZİRAN)

% 8,69

III.Geçici Vergi Dönemi (OCAK-EYLÜL)

% 14,03

IV.Geçici Vergi Dönemi  (OCAK-ARALIK)

% 23,73

 

 2019 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR
2019 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR
- Ücretlerde (avans olarak ödenenler dahil)Binde 7,59
- Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri (Mal ve hizmet alımlarına ilişkin)Binde 9,48
- Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli parayı ihtiva edenler)Binde 9,48
- Kira Sözleşmeleri (Sözleşme süresine göre kira bedeli üzerinden)Binde 1,89
- Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli parayı ihtiva edenler)Binde 9,48
- Tahkimname ve Sulhnameler (Belli parayı ihtiva edenler)Binde 9,48
- Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)Binde 1,89
- İkinci El Araç Satış ve Devir SözleşmeleriBinde 1,89
- İhale KararlarıBinde 5,69
- Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi72,70 TL
- Kurumlar Vergisi Beyannamesi97,10 TL
- Muhtasar Beyanname48,00 TL
- Katma Değer Vergisi Beyannameleri48,00 TL
- Diğer Vergi Beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)48,00 TL
- Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler35,70 TL
- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri35,70 TL
- Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler97,10 TL
- Bilançolar56,10 TL
- Gelir Tabloları26,90 TL
- İşletme Hesabı Özetleri26,90 TL
(Her bir kağıt için hesaplanacak nispi vergi tutarı, (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 01.01.2019’ten itibaren 2.642.810,00 TL’yi aşamaz.)
 2019 - 2018 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
2019 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
MatrahVeraset yoluyla intikallerdevergi oranı (yüzde)İvazsız intikallerde
vergi oranı
(yüzde)(*)
İlk  290.000 TL için110
Sonra gelen  7000.000 TL için315
Sonra gelen1.500.000 TL için520
Sonra gelen2.700.000 TL için725
Matrahın5.190.000 TL’yi aşan bölümü için1030
2019 YILINDA VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR
· Evlatlıklar dahil, füru ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinden 250.125 TL’si, füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 500.557 TL’si, · İvazsız (yani hibe, hediye, çekiliş vs. yoluyla) intikallerde 5.760 TL’si, veraset ve intikal vergisinden istisnadır. (*) Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.

 

2018 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
MatrahVeraset yoluyla intikallerdevergi oranı (yüzde)İvazsız intikallerde
vergi oranı
(yüzde)(*)
İlk240.000 TL için110
Sonra gelen570.000 TL için315
Sonra gelen1.270.000 TL için520
Sonra gelen2.200.000 TL için725
Matrahın4.280.000 TL’yi aşan bölümü için1030
2018 YILINDA VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR
· Evlatlıklar dahil, füru ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinden 202.154 TL’si, füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 404.556 TL’si, · İvazsız (yani hibe, hediye, çekiliş vs. yoluyla) intikallerde 4.656 TL’si, veraset ve intikal vergisinden istisnadır. (*) Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.
 
 EMLAK VERGİSİ ORANLARI
EMLAK VERGİSİ ORANLARI
 KonutİşyeriArsaArazi
Normal YörelerBinde 1Binde 2Binde 3Binde 1
Büyükşehir Sınırları ve Mücavir Alanlar İçiBinde 2Binde 4Binde 6Binde 2
 EMLAK VERGİSİ DEĞERİ YILLIK ARTIŞ ORANLARI
EMLAK VERGİSİ DEĞERİ YILLIK ARTIŞ ORANLARI
Yıllarİstisna Tutarları
2019%11,865
2018Genel Beyan Dönemi
2017% 3,83
2016% 2,79
2015% 5,055
2014Genel Beyan Dönemi
2013% 7,80
2012% 10,26

 

 GEÇİCİ VERGİ ORANLARI
GEÇİCİ VERGİ ORANLARI
 2013201420152016201720182019
Gelir Vergisi Mükellefleri İçin% 15% 15% 15% 15% 15% 15%15
Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin% 20% 20% 20% 20% 20% 22%22