KONU BAŞLIĞINI SEÇİNİZ

A : Vergi mevzuatı ile ilgili hadler ve oranlar
B : SSK pratik bilgiler
C : Gelir vergisi kanununda yer alan bazı istisnalar
D : Yürürlükteki bazı faiz ve kkdf oranları
E : Bazı vergi suç ve cezaları
F : Mali Yükümlülükler Takvimi

CEVAPLARI GÖRMEK İÇİN SORULARA TIKLAYINIZ

1 : YÜRÜRLÜKTEKİ ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.07.2014-31.12.2014 Dönemi)

16 Yaşından Büyükler

16 Yaşından Küçükler

Brüt Ücret

1.134,00 TL

1.134,00 TL

Sigorta Primi İşçi Payı

158,76  TL

158,76  TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

11,34 TL

11,34 TL

Gelir Vergisi Matrahı

963,90  TL

963,90  TL

Gelir Vergisi

144,59  TL

144,59  TL

Damga Vergisi

8,61 TL

8,61 TL

Kesintiler Toplamı

323,29  TL

323,29  TL

Net Ücret

810,71 TL

810,71  TL

2 : SİGORTA PRİMİNE ESAS AYLIK TAVAN VE TABAN ÜCRET TUTARLARI
DÖNEMLER İTİBARİYLE SİGORTA PRİMİNE ESAS AYLIK TABAN VE TAVAN ÜCRET TUTARLARI
Dönemler Aylık Taban Ücret Aylık Tavan Ücret
01.07.2014 - 31.12.2014 Dönemi 1.134,00 TL 7.731,00 TL
01.01.2014 - 30.06.2014 Dönemi 1.071,00 TL 6.961,50 TL
01.07.2013 - 31.12.2013 Dönemi 1.021,50 TL 6.639,90 TL
01.01.2013 - 30.06.2013 Dönemi 978,60 TL 6.360,90 TL
01.07.2012 - 31.12.2012 Dönemi 940,50 TL 6.113,40 TL
01.01.2012 - 30.06.2012 Dönemi 886,50 TL 5.762,40 TL
01.07.2011 - 31.12.2011 Dönemi 837,00 TL 5.440,50 TL
01.01.2011 - 30.06.2011 Dönemi 796,50 TL 5.177,40 TL
01.07.2010 - 31.12.2010 Dönemi 760,50 TL 4.943,50 TL
01.01.2010 - 30.06.2010 Dönemi 729,00 TL 4.738,50 TL
01.07.2009 - 31.12.2009 Dönemi 693,00 TL 4.504,50 TL
01.01.2009 - 30.06.2009 Dönemi 666,00 TL 4.329,00 TL
3 : AYLIK SAKATLIK İNDİRİMİ TUTARLARI
AYLIK SAKATLIK İNDİRİMİ TUTARLARI ( 01.01.2014'den İtibaren )
I. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 80'ini kaybetmiş olanlar) 800 TL
II. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 60'mı kaybetmiş olanlar) 400 TL
III. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 40'ını kaybetmiş olanlar) 190 TL
4 : VERGİDEN MÜSTESNA ÇOCUK YARDIMI
VERGİDEN MÜSTESNA ÇOCUK YARDIMI

01.01.2014 - 31.12.2014

19,25 TL
01.07.2013 - 31.12.2013 19,20 TL
01.01.2013 - 30.06.2013 18,46 TL
01.07.2012 - 31.12.2012 17,90 TL
01.01.2012 - 30.06.2012 17,21 TL
01.07.2011 - 31.12.2011 16,12 TL

01.01.2011 - 30.06.2011

15,49 TL
01.07.2010 - 31.12.2010 14,86 TL
01.01.2010 - 30.06.2010 14,33 TL
01.07.2009 - 31.12.2009 13,98 TL
01.01.2009 - 30.06.2009 13,38 TL
5 : KONUT KAPICI ÜCRETİ VE YASAL KESİNTİLER

KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER

(01.01.2014 - 30.06.2014 Dönemi)

Brüt Asgari Ücret

1.071,00 TL

Sigorta Primi İşçi Payı (% 14)

149,94 TL

İşsizlik Sigortası İşçi Payı (% 1)

10,71 TL

Damga Vergisi (% 0,759)

-

Kesintiler Toplamı

160,65 TL

Net Ücret

910,35 TL

6 : ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI

ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI

(01.01.2014-30.06.2014 Dönemi)

Sigorta Primi İşveren Payı (% 20,5)

219,56 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2)

21,42 TL

Toplam İşveren Katkısı

240,98 TL

7 : SSK AYLIK GECİKME ZAMMI ORANLARI

SGK GECİKME ZAMMI ORANLARI (Aylık)

Ay/Yıl

2009

2010

2011

2012

2013

Ocak

1,26

0,64

0,57

0,87

0,50

Şubat

1,17

0,64

0,65

0,75

0,47

Mart

1,12

0,67

0,71

0,76

0,46

Nisan

1,05

0,70

0,71

0,79

0,53

Mayıs

0,92

0,76

0,67

0,76

0,41

Haziran

0,96

0,70

0,72

0,76

0,55

Temmuz

0,88

0,66

0,71

0,76

0,68

Ağustos

0,76

0,64

0,70

0,65

0,80

Eylül

0,73

0,63

0,62

0,58

Ekim

0,61

0,61

0,67

0,58

0,62

Kasım

0,68

0,61

0,84

0,48

0,71

Aralık

0,72

0,62

0,84

0,47

Not: Gecikme zammının hesaplanmasında ayrıntılı bilgi için 12.12.2003 tarih ve 16-305 Ek sayılı; 29.01.2004 tarih ve 16-306 Ek sayılı; 28.03.2006 tarih ve 16-367 Ek sayılı SGK Genelgelerine bakınız.

Süresi içinde ve tam olarak ödenmeyen Kurum alacaklarından ödenmeyen kısmı, sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her ay için 1 Mayıs 2010 tarihine kadar % 3, bu tarihten itibaren % 2 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılır. Ayrıca her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı yukarıda belirtilen oranlarda gecikme zammı hesaplanır.

8 : ASGARİ YILLIK ÜCRETLİ İZİN LİSTELERİ

ASGARİ YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ (10.06.2003’ten İtibaren)

HİZMET SÜRESİ

YILLIK İZİN SÜRESİ

1 Yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) olanlar

14 iş günü

5 Yıldan fazla 15 yıldan az olanlar

20 iş günü

15 Yıl (dahil) ve daha fazla olanlar

26 iş günü

18 ve daha küçük yaştaki işçiler ile 50 ve daha yukarı yaştakiler

En az 20 iş günü

9 : SSK PRİM ORANLARI

4/a (SSK) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI
(01.09.2013’den itibaren)

Sigorta Kolları

Sigortalı Payı (%)

İşveren Payı (%)

Toplam (%)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

-

2

2

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi

9

11

20

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri İçin)

9

12 - 14

21 - 23

Genel Sağlık Sigortası Primi

5

7,5

12,5

Toplam

14

20,5 - 23,5

34,5 - 37,5

4/a (SSK) KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SGDP ORANLARI
(01.09.2013’den itibaren)

Sigorta Kolları

Sigortalı Payı (%)

İşveren Payı (%)

Toplam (%)

Sosyal Güvenlik Destek Primi

7,5

22,5

30

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

-

2

2

Toplam

7,5

24,5

32

10 : SS VE GSS KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI

SS ve GSS KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL)

(01.01.2014 – 30.06.2014 Döneminde)

Sigortalı işe giriş bildirgesini ve GSS giriş bildirgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler hakkında, her bir sigortalı için aylık asgari ücret tutarında(*)

1.071,00

Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde, her bir sigortalı için aylık asgari ücretin iki katı tutarında

2.142,00

Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, bir yıl içinde ikinci kez mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde, her bir sigortalı için aylık asgari ücretin beş katı tutarında

5.355,00

İşyeri bildirgesini yasal süresinde Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenlere:

— Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katı tutarında(*)

3.213,00

— Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için aylık asgari ücretin iki katı tutarında(*)

2.142,00

— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için aylık asgari ücret tutarında(*)

1.071,00

Aylık prim ve hizmet belgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekil ve usulde vermeyenlere her bir fiil için:

— Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını (2.142,00 TL’yi) geçmemek üzere,

belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin beşte biri tutarında

214,20

— Belgenin ek olması halinde aylık asgari ücretin iki katını (2.142,00 TL’yi) geçmemek üzere,

her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında

133,88

— Ek belgenin sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin süresi içinde verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmamasına bağlı olarak Kurumca re’sen düzenlenmesi halinde aylık asgari ücretin iki katını (2.142,00 TL’yi) geçmemek üzere,

her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında

535,50

— Belgenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden hizmetleri veya kazançları kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığına, işverence düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın, aylık asgari ücretin iki katı tutarında

2.142,00

Kurumun defter ve belge incelemeye yetkili denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından veya SMMM ile YMM’lerce düzenlenen raporlara istinaden Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay içinaylık asgari ücretin iki katı tutarında

2.142,00

İşyeri defter, kayıt ve belgelerinin Kurumun denetim ve kontrol memurlarınca incelenmek üzere Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde mücbir sebep olmaksızın tam olarak ibraz edilmemesi veyadefterlerin tasdiksiz olması halinde:

— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için aylık asgari ücretin oniki katı tutarında

12.852,00

— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için aylık asgari ücretin altı katı tutarında

6.426,00

— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için aylık asgari ücretin üç katı tutarında

3.213,00

Defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte, defter kayıtlarının geçersiz sayılmasıhalinde, geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için:

— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, asgari ücretin oniki katını (12.852,00 TL’yi) aşmamak üzere aylık asgari ücretin yarısı tutarında

535,50

— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, asgari ücretin altı katını (6.426,00 TL’yi) aşmamak üzereaylık asgari ücretin yarısı tutarında

535,50

— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için, asgari ücretin üç katını (3.213,00 TL’yi) aşmamak üzere aylık asgari ücretin yarısı tutarında

535,50

Bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre defter tutulması halinde, aylıkasgari ücretin oniki katı tutarında

12.852,00

Geçersiz sayılan her bir ücret tediye bordosu için aylık asgari ücretin yarısı tutarında

535,50

İbraz süresi geçirildikten sonra incelemeye sunulan ve tümünün veya bir bölümünün geçersiz olduğu tespit edilen defter ve belgeler yönünden geçersizlik fiilleri için ayrıca idari para cezası uygulanmaksızın:

— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin oniki katı tutarında

12.852,00

— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin altı katı tutarında

6.426,00

— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için, aylık asgari ücretin üç katı tutarında

3.213,00

Asgari işçilik uygulaması ile ilgili olarak Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeyen kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalara,aylık asgari ücretin iki katı tutarında

2.142,00

Kendi mevzuatlarına göre kayıt ve tescilini yaptıkları 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar için sigortalı işe giriş bildirgesi düzenleyerek Kuruma vermeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere aylık asgari ücrettutarında(*)

1.071,00

Faaliyetinin sona erdiğini bildiren 4/b sigortalılarını Kuruma bildirmeyen kuruluşlar ve vergi daireleri ile kendilerine, aylık asgari ücret tutarında(*)

1.071,00

Vazife malûllüğüne sebep olan olayı süresi içinde Kuruma bildirmeyen kamu idarelerine, aylık asgari ücrettutarında(*)

1.071,00

İhale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini süresi içinde Kuruma bildirmeyenkamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlara ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlara, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlara, aylık asgari ücret tutarında(*)

1.071,00

Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol edip, sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri Kuruma bildirmeyen kamu idareleri ile bankalara, sigortalı başınaaylık asgari ücretin onda biri tutarında(*)

107,10

Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimlerini süresinde Kuruma bildirmeyen Ticaret sicili memurluklarına, her bir bildirim yükümlülüğü için aylık asgari ücret tutarında(*)

1.071,00

Yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, süresinde Kuruma bildirmeyen valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine, her bir bildirim yükümlülüğü için aylık asgari ücrettutarında(*)

1.071,00

Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının 5510 sayılı Kanun’dan doğan inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında görevlerini yapmasına engel olan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişilere, aylık asgari ücretin beş katı tutarında

5.355,00

Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişilere, aylık asgari ücretin on katıtutarında

10.710,00

5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında, aylık asgari ücretin beş katıtutarında

5.355,00

5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri geç veren kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında, aylık asgari ücretin iki katı tutarında

2.142,00

4/a kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100. maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin belirlenen süre içerisinde ve elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri tutarında

107,10

4/a kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100. maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin hiç yapılmaması halinde sigortalı başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında

535,50

4/a kapsamındaki sigortalılığı sona erenlere ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için asgari ücretin onda biri tutarında (*)

107,10

5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesinin altıncı fıkrasına göre genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi yapanlara aylık asgari ücretin yarısı tutarında

535,50

5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun Ek 6. maddesine göre yapılması gereken bildirim veya kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, her bir fiil için aylık asgari ücret tutarında

1.071,00

(*) Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca  kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresinden sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların tebliğ tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, öngörülen cezalar dörtte bir oranında uygulanır.

11 : 50 VE DAHA FAZLA İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİ İÇİN ZORUNLU İSTİHDAM ORANLARI
50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Zorunlu İstihdam Oranları
Özel Sektör ( % ) Kamu Sektörü ( % )
Özürlü Oranı 3 4
Eski hükümlü oranı 0 2
Toplam 3 6

 

12 : İŞ KANUNUNA GÖRE İDARİ PARA CEZASI UYG. GER. FİİLLER VE PARA CEZALARI TUT.

4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

(01.01.2014 Tarihinden İtibaren)

Kanun Mad.

Ceza Mad.

Cezayı Gerektiren Fiil

Ceza Miktarı (TL)

3/1-2

98

İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için)

149

3/2

98

İş Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren veya vekilleri için ayrı ayrı)

15.226

3, 85

98

Ağır ve tehlikeli iş kapsamındaki işyerinin bildirim yükümlülüğüne aykırı davranmak (çalıştırılan her işçi için)

1.520

5

99/a

İşçilere eşit davranma ilkesine uyulmayan her işçi için

122

7

99/a

Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranılan her işçi için

122

8

99/b

Çalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için

122

14

99/b

Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için

122

28

99/c

Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için

122

29

100

Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için

504

30

101

Çalıştırılmayan her özürlü ve çalıştırılmayan her ay için

1.903

30

101

Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için

1.903

32

102/a

Ücret ile Kanundan veya TİS’den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için

139

32

102/a

Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için

139

39

102/a

Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için

139

37

102/b

Ücret hesap pusulası düzenlememek

504

38

102/b

Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek

504

52

102/b

Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek

504

41

102/c

Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için

246

56

103

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için

246

57

103

Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için

246

59

103

İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için

246

60

103

İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için

246

63

104

Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak

1.343

64

104

Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için

246

68

104

Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak

1.343

69

104

İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

1.343

71

104

Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak

1.343

72

104

18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak

1.343

73

104

Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak

1.343

74

104

Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

1.343

75

104

İşçi özlük dosyalarını düzenlememek

1.343

76

104

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak

1.343

77

105/c

İş sağlığı ve iş güvenliğinin gerektirdiği koşullara uymamak

1.399

78

105/a

İş sağlık ve güvenliği yönetmelik hükümlerine göre alınmayan her iş sağlığı ve güvenliği önlemi için (alınmayan önlemler için izleyen her ay aynı miktarda)

279

78

105/c

İşletme belgesi almadan işyeri açmak veya belgelendirilmesi gereken işler veya ürünler için belge almamak

1.399

79

105/c

Faaliyeti durdurulan işi izin almadan devam ettirmek veya kapatılan işyerini izinsiz açmak

1.399

80

105/c

İş sağlığı ve iş güvenliği kurullarının kurulması ve çalıştırması ile ilgili hükümlere aykırı davranmak, iş sağlığı ve iş güvenliği kurullarınca alınan kararları uygulamamak

1.399

81

105/c

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturma, işyeri hekimi ile diğer sağlık personeli görevlendirme, iş güvenliği uzmanı olan mühendis veya teknik eleman görevlendirme yükümlülüğünü yerine getirmemek

1.399

85

105/d

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan 16 yaşından küçük her işçi ve yönetmelikte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı çalıştırılan her işçi için

1.399

85

105/d

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış her işçi için

615

86

105/b

Sağlık raporu alınmadan ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan her bir işçi için

279

87

105/b

Sağlık raporu alınmayan 18 yaşından küçük her bir işçi için

279

88

105/c

Gebe veya çocuk emziren kadınlar hakkındaki yönetmeliğe uymamak

1.399

89

105/c

İş Kanununa göre çıkarılan çeşitli yönetmeliklere aykırı davranmak

1.399

90

106

İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak

15.226

92/2

107/1-a

İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek

12.181

96/1

107/1-b

İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak,  işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak

12.181

96/2

107/1-b

İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları

12.181

107/2

107/2

İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek

12.181

13 : 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

6331 S. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

(01.01.2014 Tarihinden İtibaren)

Kanun Mad.

Ceza Mad.

Cezayı Gerektiren Fiil

Ceza Miktarı (TL)

4/1-a

26/1-a

Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi çalışmalarının yapılmaması

2.240

4/1-b

26/1-a

İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlenmemesi, denetlenmemesi ve uygunsuzlukların giderilmemesi

2.240

6/1

26/1-b

- Kanunda belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirilmemesi halinde her bir kişi için

5.601

- Aykırılığın devam ettiği her ay için

5.601

6/1

26/1-b

Kanunda belirlenen nitelikte diğer sağlık personeli görevlendirilmemesi halinde ve aykırılığın devam ettiği her ay için

2.800

6/1-b

26/1-b

Görevlendirilen kişi veya hizmet alınan kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçların karşılanmaması (her bir ihlal için ayrı ayrı)

1.680

6/1-c

26/1-b

İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonun sağlanmaması (her bir ihlal için ayrı ayrı)

1.680

6/1-ç

26/1-b

Görevlendirilen kişi veya hizmet alınan kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirlerin yerine getirilmemesi (yerine getirilmeyen her bir tedbir için ayrı ayrı)

1.120

6/1-d

26/1-b

Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirilen kişi veya hizmet alınan kurum ve kuruluşların, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanların ve bunların işverenlerinin bilgilendirilmemesi (her bir ihlal için ayrı ayrı)

1.680

8/1

26/1-c

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkilerinin kısıtlanması (her bir ihlal için ayrı ayrı)

1.680

8/6

26/1-c

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda; işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurulmaması, 4857 sayılı İş Kanununa göre belirlenen haftalık çalışma süresinin dikkate alınmaması (her bir ihlal için ayrı ayrı)

1.680

10/1

26/1-ç

- İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmaması veya yaptırılmaması

3.361

- Aykırılığın devam ettiği her ay için

5.041

10/4

26/1-ç

İş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışanların çalışma ortamında maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmaması

1.680

11

26/1-d

Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardımla ilgili Kanunun hükümlerine aykırı hareket edilmesi (uyulmayan her bir yükümlülük için ayrı ayrı)

1.680

- Aykırılığın devam ettiği her ay için

1.680

12

26/1-d

Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda Kanunun tahliye hükümlerine aykırı hareket edilmesi (uyulmayan her bir yükümlülük için ayrı ayrı)

1.680

- Aykırılığın devam ettiği her ay için

1.680

14/1

26/1-e

İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydının tutulmaması, gerekli incelemeleri yaparak bunlarla ilgili raporların düzenlenmemesi, işyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlarla ilgili raporların düzenlenmemesi (her bir yükümlülük için ayrı ayrı)

1.680

14/2

26/1-e

İş kazalarının kazadan sonraki üç iş günü içinde; meslek hastalıklarının, öğrenildiği tarihten itibaren üç iş günü içinde SGK’ya bildirilmemesi

2.240

14/4

26/1-e

Sağlık hizmeti sunucularının kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde SGK’ya bildirmemesi

2.240

15/1

26/1-f

Çalışanların sağlık gözetimine tabi tutulmalarının ve Kanunda belirtilen hallerde sağlık muayenelerinin yapılmasının sağlanmaması (sağlık gözetimine tabi tutulmayan her çalışan için)

1.120

15/2

26/1-f

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacakların, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılması (sağlık raporu bulunmayan her çalışan için)

1.120

16

26/1-g

Çalışanların, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler, kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar, ilk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler konusunda bilgilendirilmemesi (bilgilendirilmeyen her bir çalışan için)

1.120

17/1-7

26/1-ğ

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve mesleki eğitim aldığını belgelemesi gerekenlerin çalıştırılmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi; verilecek eğitimin maliyetinin çalışanlara yansıtılması; eğitimlerde geçen sürenin çalışma süresinden sayılmaması; eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu sürelerin fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilmemesi (her bir çalışan için)

1.120

18

26/1-h

Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi (her bir aykırılık için ayrı ayrı)

1.120

20/1

26/1-ı

Çalışan temsilcisi görevlendirilmemesi

1.120

20/3

26/1-ı

Çalışan temsilcilerinin, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için öneride bulunduğu konularda gerekli tedbirlerin alınmaması

1.680

20/4

26/1-ı

Çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının haklarının kısıtlanması ve görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli imkânların sağlanmaması

1.120

22

26/1-i

Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi (her bir aykırılık için ayrı ayrı)

2.240

23/2

26/1-j

Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyonu sağlamak zorunda olan yönetimlerin, iş sağlığı ve güvenliği uyarılarına uymayan işyerlerini ÇSGB’ye bildirmemesi

5.601

24/2

26/1-k

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olunması

5.601

25

26/1-l

Verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan işin yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmeden devam ettirilmesi (fiil başka bir suç oluştursa dahi)

11.203

25/6

26/1-l

- İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerinin ödenmemesi veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş verilmemesi (ihlale uğrayan her bir çalışan için)

1.120

- Aykırılığın devam ettiği her bir ay için

1.120

29

26/1-m

- Büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlanmaması

56.018

- Güvenlik raporu hazırlayıp ÇSGB’nin değerlendirmesine sunmadan işyerinin faaliyete geçirilmesi

89.629

- ÇSGB’ce izin verilmeyen işyerinin açılması veya durdurulan işyerinde faaliyete devam edilmesi

89.629

30

26/1-n

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi (uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak)

1.120

14 : ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI

2014 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI

Medeni Durum

Aylık (TL)

Medeni Durum

Aylık (TL)

Bekâr

80,33

Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz

96,39

Evli eşi çalışan ve çocuksuz

80,33

Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu

108,44

Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu

92,37

Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu

120,49

Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu

104,42

Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu

128,52

Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu

112,46

Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu

136,55

Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu

120,49

 

2013 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI

Medeni Durum

Aylık (TL)

Medeni Durum

Aylık (TL)

Bekâr

73,40

Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz

88,07

Evli eşi çalışan ve çocuksuz

73,40

Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu

99,08

Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu

84,40

Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu

110,09

Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu

95,41

Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu

117,43

Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu

102,75

Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu

124,77

Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu

110,09