ÖTV Tasarısı TBMM'de Kabul Edildi

Kurumlar Vergisi ile Gelir Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi Süresinin Uzatılması

                                                                 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 456)’NDE

                                                                           DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ

                                                                                                 (SIRA NO: 467)

          27/8/2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nin “5.1. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi”, “5.2. Gelir Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi” ve “10. Diğer Hususlar” başlıklı bölümlerinde yer alan “01.01.2016” ibareleri “1/4/2016” şeklinde değiştirilmiştir.

          Tebliğ olunur.